De erfgoedlening: voorwaarden én voordelen op een rijtje

Nieuws

Het project Pachthoeve in Vilvoorde draait om de renovatie van een bijzondere erfgoedsite. Een hele uitdaging, omdat we als ontwikkelaar met tal van bouwkundige voorwaarden rekening moeten houden. Al houdt deze renovatie ook een belangrijk voordeel in voor de kopers van een Pachthoeve-woning. Via PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen, kunnen ze aanspraak maken op de erfgoedlening van het Vlaams Gewest.

 

De erfgoedlening is een consumentenkrediet met een lage intrestvoet, voor investeringen in onroerend erfgoed. Vooral dat laatste woordje in de definitie is van cruciaal belang. Dat wordt zo meteen duidelijk bij het oplijsten van de voorwaarden. De beheerder van deze lening is PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen, een investeringsmaatschappij die werd opgericht door de Vlaamse overheid.

 

De voorwaarden van de erfgoedlening

  • De woning is beschermd als monument of staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed.
  • De werken moeten uitgevoerd worden volgens de regels die gelden voor onroerend erfgoed.
  • Het te lenen bedrag bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Als koper moet je minstens 20% eigen inbreng van de totale kostprijs op tafel leggen.
  • De termijn is minimaal 3 jaar en maximaal 20 jaar.
  • De terugbetalingscapaciteit van de koper is – net zoals bij een bank – cruciaal voor het toekennen van de erfgoedlening.

 

De voordelen van de erfgoedlening

  • De interestvoet van de erfgoedlening bedraagt momenteel 1% en ligt vast gedurende de ganse looptijd.
  • In tegenstelling tot banken vestigt PMV geen hypotheek voor de erfgoedlening.
  • Het bedrag dat je eventueel bij de bank nog moet lenen zal lager zijn. Wat een positieve invloed kan hebben op de voorwaarden van de bank in kwestie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent dit concreet?

Om het even tastbaar te maken, werken we hieronder met een fictief voorbeeld. Stel dat de totale kost (grond, ontwikkelingskosten, bouwkosten, aktekosten,…) van een woning 400.000 euro bedraagt. Dan ziet het rekensommetje voor de erfgoedlening er als volgt uit:

 

De erfgoedlening bij de Pachthoeve

Het collectieve woonproject Pachthoeve beantwoordt aan de voorwaarden voor de erfgoedlening. Kopers van een woning zullen een aanvraag kunnen indienen om aanspraak te maken op deze lening. Om deze procedure te vereenvoudigen zullen we vanuit HEEM het aanvraagformulier voorbereiden en gedeeltelijk invullen.